Boys Soccer PREMIERS

 BOYS SOCCER PREMIERS
  Senior   Junior
1977 SPC    
1978 SPC    
1979 BCC    
1980 BCC & SPC    
1981 SPC    
1982 SPC    
1983 BQAGS    
1984 SPC & BHS    
1985 BQAGS    
1986 BQAGS    
1987 SPC    
1988 SPC    
1989      
1990 SPC    
1991 BQAGS&SPC    
1992 BQAGS&SPC    
1993 WWGS    
1994 SPC    
1995 WWGS    
1996 WWGS    
1997 WWGS    
1998 BGS    
1999 BCC    
2000 SPC    
2001 SPC    
2002 SPC    
2003 DC    
2004 BG &  BHS   BHS
2005 BG   SPC1
2006 SPC/BCC   SPC1
2007 SPC Blue / BCC   SPC1
2008 SPC   SPC Blue
2009 SPC   DC
2010 SPC   DC
2011 SPC v BCC no premiership  
2012 SPC BCC SPC Blue
2013 SPC SPC BHS
2014 SPC Blue BG SPC Gold
2015 BCC BG BCC Black
2016 SPC SPC BCC Black
2017 SPC DC Yr 7 SPC Green  Yr 8 BG
2018 SPC Blue SPC Blue Div. 1 - BCC Div. 2 - SPC
2019 SPC SPC Div. 1 - BHS Div. 2 - SPC
2020   No Comp*  
  Senior Inter Junior
2021   SPC